Kuranda Adı Geçen Peygamberler

1. Âdem,
2. İdris,
3. Şit,
4. Nuh,
5. Hud,
6. Salih,
7. İbrahim,
8. Lut,
9. İsmail,
10. İshak,
11.Yakub,
12.Yusuf,
13. Eyyub,
14. Şuayb,
15. Musa,
16. Harun,
17. Hıdır [Hızır],
18. Yuşa bin Nun,
19. İlyas,
20. Elyesa,
21. Zülkifl,
22. Şemun,
23. İşmoil,
24. Yunus bin Meta,
25. Davud,
26. Süleyman,
27. Lokman,
28. Zekeriya,
29. Yahya,
30. Üzeyir,
31. İsa
32. Zülkarneyn
33. Muhammed aleyhimüssalatü vesselam

Bunlardan yalnız yirmisekizinin ismi, Kur'an-ı kerimde bildirilmiştir. Zülkarneyn, Lokman, Üzeyir ve Hıdır [Hızır]ın, Peygamber olup olmadıklarında ihtilaf vardır.
Life and People